Google+Google+
5
Katalog » KONTROLA DOSTĘPU » Kontrolery
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Wybierz kategorię
ALARMY (1)
Przesyłki kurierskie
Towar zamówiony w naszym sklepie jest dostarczany przez kurierów.

www.wysylajtaniej.pl

Koszty wysyłki paczki do 30 kg max wartość 5000 PLN.
Przedpłata przelewem - 17.15 PLN.
Przesyłka za pobraniem - 22.15 PLN. + 1% wartości przesyłki. podane ceny są cenami netto + 23% VAT
Informacje o produkcie
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
kontroler KP/K/DC/HW/RS
1. Opis ogólny

Kontrolery przekaźnikowe serii Elkontrol 3000 są mikroprocesorowymi autonomicznymi elementami systemów kontroli dostępu, umożliwiającymi załączenie na zaprogramowany czas np. rygla lub zwory elektromagnetycznej po odebraniu metodą zbliżeniową unikalnego 64 bitowego kodu transpondera. Zasilanie z 12V oraz bezkontaktowy charakter pracy i ich obsługi czynią je urządzeniami bezpiecznymi, wygodnymi oraz wysoce niezawodnymi. Zbliżeniowy charakter pracy kontrolera umożliwia również obsługę oraz konfigurację po zainstalowaniu go np. pod warstwą tynku co skutecznie "utajnia" system dostępu oraz zabezpiecza go przed zniszczeniem.
Kontroler Przekaźnikowy Kompaktowy (KP/K/DC/H) jest wersją gdzie czytnik jest zintegrowany z modułem kontrolera.
Wersja KP/K/DC/H przeznaczona jest zazwyczaj do ochrony przejść o wysokim zagrożeniu aktami wandalizmu oraz narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Układ posiada możliwość bezkontaktowej obsługi swojej bazy danych przy użyciu karty Master oraz konfigurację zawartości pamięci Eeprom poprzez łącza USB, RS-232 lub RS-485.

Obsługa kartą Master umożliwia :
- zapis nowych transponderów dopisując je pojedynczo w dowolnym czasie lub grupowo
- kasowanie selektywne transponderów np. zagubionych
- kasowanie wszystkich transponderów jednocześnie
- programowanie czasu wysterowania przekaźnika od 1 do 120 s , powyżej tego czasu praca bistabilna
- programowanie dopuszczalnego czasu otwarcia drzwi od 1 do 120 s

Obsługa poprzez łącze RS umożliwia:
- zapis nowych transponderów dopisując je pojedynczo w dowolnym czasie lub grupowo, np. poprzez skopiowanie całej
lub wybranych fragmentów bazy danych innego kontrolera, albo też zapis konfiguracji kontrolera z pliku.
- kasowanie selektywne transponderów np. zagubionych
- kasowanie wszystkich transponderów jednocześnie
- personifikację transponderów poprzez przypisanie każdemu z nich danych użytkownika (np. imienia i nazwiska)
- programowanie czasu wysterowania przekaźnika od 1 do 120 s
- programowanie trybu pracy (praca mono lub bistabilna)
- programowanie dopuszczalnego czasu otwarcia drzwi od 1 do 120 s
- programowanie czasu alarmu od 1 do 120 s
- wyszukiwanie transpondera w bazie danych kontrolera
- wydruk zawartości bazy danych kontrolera (parametry kontrolera, imiona, nazwiska, kody transponderów oraz uprawnienia użytkowników)
Kontroler komunikuje się z komputerem w systemie MODBUS RTU, przy czym komputer jest urządzeniem "Master" a kontroler lub w układzie wielopunktowym kontrolery są urządzeniem "Slave".
Komunikacja odbywa się z prędkością 19200 bodów, 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu (bez bitu parzystości).
Najprostszym połączeniem z komputerem jest łącze RS-232. W przypadku braku takiego łącza w komputerze można zastosować konwerter RS-232 na USB.
Ze względu na nieznany producentowi kontrolera sposób i jakość zasilania instalacji, w przypadku pracy poprzez RS-232 także z konwerterem USB, zaleca się podczas łączenia obu urządzeń odłączenie ich zasilania a następnie zasilanie jednego z nich z akumulatora. Należy również zadbać o rozładowanie ładunków elektrostatycznych przed rozpoczęciem wykonywania połączenia.
W pracy sieciowej łączymy wszystkie kontrolery (do 32 sztuk) poprzez moduły RS-485 do sieci RS-485 a sieć z komputerem łączymy poprzez konwerter USB na RS-485. Dane kontrolera mogą być zabezpieczone kodem dostępu który uniemożliwi ich odczytanie i modyfikację przez osobę nieuprawnioną.
Każdy kontroler może posiadać indywidualny adres potrzebny podczas komunikacji łączem RS-485 (adres fabryczny to 127). Konfigurując kontroler poprzez łącze RS możemy w pełni wykorzystać bazę danych kontrolera personifikując kody transponderów oraz nadając im uprawnienia które są istotne w wersjach kontrolerów pracujących z układem ekspandera zwiększającego ilość obsługiwanych przez kontroler wyjść z jednego do czterech.
Personifikacja (dołączenie danych użytkownika do kodu transpondera) w znacznym stopniu upraszcza pracę administratora systemu, który mając pod opieką wiele różnych systemów, nie musi (choć może) archiwizować żadnych danych obsługiwanych systemów. Wszystkie dane zawarte są w pamięci kontrolera.

Funkcje i cechy kontrolera:
- sterowanie przekaźnikiem wyjściowym po odebraniu uprawnionego kodu
- sterowanie przekaźnikiem wyjściowym po wyzwoleniu wejścia "rygiel"
- kontrola otwarcia i czasu otwarcia drzwi
- antyscaning
- optyczna i akustyczna sygnalizacja stanów kontrolera
- praca przekaźnika mono lub bistabilna
- konstrukcja kompaktowa
- wyjście alarm

2. Instalacja wersji KP/K/DC/H.1. Czujnik otwarcia drzwi żółty
2. Ręczne wyzwalanie przekaźnika fioletowy
3. Styk NO przekaźnika niebieski
4. Styk COM przekaźnika biały
5. Styk NC przekaźnika zielony
6. Masa kontrolera czarny (w starszych wersjach brązowy)
7. + 12V kontrolera czerwony
8. wyjście alarm brązowy (w starszych wersjach szary)

Kontroler powinien być montowany w odległości minimum 1 m od innych czytników ze względu na możliwość znacznego ograniczenia zasięgu działania.

3. Obsługa kartą Master.

Kontroler dostarczany jest z zaprogramowaną kartą Master.
Kartę tą należy przechowywać w bezpiecznym miejscu ponieważ jest ona jednym z narzędzi umożliwiających dopisywanie lub kasowanie transponderów sterujących kontrolerem. Oprogramowanie kontrolera dopuszcza stosowanie transponderów typu UNIQUE występujących w postaci kart, krążków , oraz breloków o różnych kształtach.
Obsługa kontrolera polega na zbliżeniu do niego uprzednio zaprogramowanego transpondera co powoduje załączenie przekaźnika i w związku z tym załączenie rygla na okres 4 sekund (typowe ustawienie fabryczne). Załączenie rygla sygnalizowane jest dźwiękiem buzera oraz ciągłym zaświeceniem na ten czas diody LED. W przypadku przyłożenia nieuprawnionego transpondera buzer wygeneruje dźwięk braku akceptacji kodu i kontroler nie załączy rygla. Otwarcie drzwi (jeżeli jest założony czujnik otwarcia drzwi) powoduje wyłączenie rygla przed czasem.
Próba skanowania, lub kilkakrotne przyłożenie transpondera nieuprawnionego w czasie 5 sek. powoduje generowanie przez buzer sygnału alarmu który wyłączy się po czasie 10 sek. (opcjonalne ustawienie fabryczne) lub po przyłożeniu karty Master (wyłączenie zasilania nie resetuje stanu alarmu). Kontroler umożliwia zapisanie w jego pamięci do 1024 transponderów oraz danych (imię i nazwisko) ich użytkowników.

4. Programowanie nowych transponderów

- przyłóż kartę Master (buzer wygeneruje trójdźwięk o kolejno narastających częstotliwościach, dioda LED zacznie szybko migać). Od tego momentu masz 5 sekund na przyłożenie nowego transpondera.
- Przyłóż nowy transponder (buzer wygeneruje pojedynczy dźwięk akceptacji)
- Przyłożenie transpondera już istniejącego w pamięci wygeneruje dźwięk braku akceptacji (trzy dźwięki o kolejno zmniejszających się częstotliwościach)
- Jeżeli chcesz zapisać następne transpondery kolejno zbliżaj je do kontrolera
- Nie przyłożenie kolejnego transpondera w przeciągu pięciu sekund powoduje automatyczne wyjście z trybu programowania do trybu pracy normalnej.

5. Kasowanie selektywne kartą Master

Kasowanie selektywne umożliwia usunięcie z pamięci dowolnego pojedynczego transpondera. Ponieważ transponder który chcemy wykasować zazwyczaj jest niedostępny, wskazujemy go transponderem który został zapisany w pamięci kontrolera jako następny. I tak transponder zaprogramowany jako np. trzeci kasujemy przy użyciu transpondera czwartego. Metodą kasowania selektywnego możemy usunąć większą liczbę transponderów wielokrotnie zbliżając transponder inicjujący proces kasowania. W takiej sytuacji transponder np. piąty będzie po każdym przyłożeniu kasował po kolei transpondery, czwarty, później trzeci, drugi i na końcu pierwszy.

W tryb kasowania selektywnego wchodzimy trzykrotnie zbliżając kartę Master
- trzykrotnie zbliż kartę Master (po każdym przyłożeniu oddal kartę na ok. 1 sek.)
- od trzeciego przyłożenia masz pięć sekund na przyłożenie transpondera kasującego.

6. Kasowanie całości pamięci kartą Master

W przypadku niewielkiej ilości zaprogramowanych w pamięci kontrolera transponderów prostszą metodą na usunięcie zagubionego transpondera jest wykasowanie całości pamięci a następnie ponowny zapis ważnych transponerów.

Kasowania całości pamięci dokonujemy pięciokrotnie zbliżając kartę Master.

Wyczyszczenie pamięci sygnalizowane jest długim dźwiękiem buzera oraz szybszym migotaniem diody LED. Po zakończeniu procesu kasowania kontroler wygeneruje trzy krótkie dźwięki i powolnym ( ok. jedno błyśnięcie na sekundę) migotaniem diody LED zasygnalizuje wejście w tryb pracy normalnej.

UWAGA: W czasie programowania nowych transponderów, kasowania selektywnego oraz całości pamięci, wejścia czujnika otwarcia drzwi oraz ręcznego wyzwalania rygla nie mogą być w stanie aktywnym.

7. Programowanie czasu załączenia przekaźnika kartą Master.

W celu zmiany czasu załączenia przekaźnika należy:
- zewrzeć do masy wejście wyzwalania rygla i w czasie tego zwarcia zbliżyć a następnie oddalić kartę MASTER
- rozewrzeć wejście wyzwalania rygla
- programowanie czasu kontroler potwierdzi trójtonem po przyjęciu kodu MASTER a następnie rozpocznie generowanie krótkich dźwięków rozpoczynając jednocześnie pomiar programowanego czasu)
- ponowne zbliżenie karty MASTER zakończy odmierzanie programowanego czasu i zapis jego wartości do pamięci
- od tego momentu każde z zbliżenie karty użytkownika lub naciśnięcie przycisku ręcznego wyzwalania rygla uaktywni przekaźnik na nowo zaprogramowany czas.
- nie zbliżenie ponowne karty MASTER spowoduje po 120 sekundach automatyczne zakończenie programowania i kontroler będzie odtąd pracował w trybie bistabilnym (tzn. jedno zbliżenie karty załączy a drugie wyłączy przekaźnik)

8. Programowanie dopuszczalnego czasu otwarcia drzwi

W celu zmiany czasu dopuszczalnego otwarcia drzwi należy:
- rozewrzeć wejście czujnika otwarcia drzwi (otworzyć drzwi) i zbliżyć a następnie oddalić kartę MASTER
- zewrzeć wejście czujnika otwarcia drzwi (zamknąć drzwi)
- programowanie czasu kontroler potwierdzi trójtonem po przyjęciu kodu MASTER a następnie rozpocznie generowanie krótkich dźwięków rozpoczynając jednocześnie pomiar programowanego czasu)
- ponowne zbliżenie karty MASTER zakończy odmierzanie programowanego czasu i zapis jego wartości do pamięci
- od tego momentu każde uprawnione otwarcie drzwi (poprzedzone zbliżeniem ważnej karty lub przyciśnięciem przycisku ręcznego wyzwalania rygla) na czas dłuższy od zaprogramowanego, spowoduje akustyczną sygnalizację tego faktu

UWAGA : Nieuprawnione otwarcie drzwi natychmiast wyzwoli sygnał alarmu Dla wersji 24V nie należy zmieniać fabrycznej nastawy czasu

9. Programowanie przy użyciu komputera

Wszystkie opisane powyżej działania konfiguracyjne można przeprowadzić łącząc kontroler z komputerem poprzez łącze RS lub USB. W tym celu producent udostępnia bezpłatny program konfiguracyjny ELKONTOL.

10. Parametry techniczne
- Zasilanie 12 - 15V/DC (opcjonalnie 24V/DC )
- pobór prądu ok. 25 mA
- obciążalność przekaźnika 5A
- wyjście alarm typu OC, obciążalność 50 mA
- pojemność pamięci 1024 transponderów
- zasięg czytnika ok. 15 cm
- sygnalizacja optyczna i akustyczna
- rodzaj pracy monostabilny 4 sek.(opcjonalnie 1 do 120s lub bistabilny)
- zakres temperatur pracy 0 do 70 st. C opcjonalnie -20 do 70 st.C
- wilgotność względna otoczenia 30 do 80 %
- wymiary 68 x 95 x 20 mm
- masa ok. 160 g
Cena
Ilość
393,60 zł z VAT
320,00 zł netto
Galeria
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
SERWIS

Firma nasza oferuje również usługi z zakresu serwisu, montażu i naprawy domofonów, wideofonów, monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu.

SERWIS
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia Wpisz jego unikalny numer
Najczęściej oglądane
UBEZPIECZENIA
Szanowni Państwo, nasza firma zajmuje się również kompleksowymi ubezpieczeniami.
Posiadając dodatkowy system zabezpieczeń ubezpieczenie do 40% taniej.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.ubezpieczenia-em.pl
Najczęściej kupowane
607217
Aktualna Data: 2019-08-21 17:30
© stop złodziej. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.